Wie ben ik?

wiebenikMijn naam is Liesbeth de Bruijn, eigenaar van lactatiekundige praktijk PUUR.

Sinds 1991 ben ik vroedvrouw, een vak dat ik met passie uitvoer. Een onderdeel van het vak van vroedvrouw is ook het bieden van hulp aan kraamvrouwen bij de borstvoeding, en natuurlijk het geven van voorlichting over hoe je voor te bereiden op de geboorte van een baby en over de eerste tijd na de bevalling.
Ik heb vanaf 2001 tot 2016 gewerkt als verloskundige bij verloskundigen praktijk PUUR vroedvrouwen, momenteel begeleid ik daar de Centering Pregnancy groepen en neem ik waar als verloskundige in het hele land. Daarnaast ben ik in opleiding tot biografisch coach, en begeleid ik namens PUUR vroedvrouwen en mijn eigen praktijk de koffieochtenden van spruitgaaf.

Het geven van borstvoeding is voor mij altijd een grote passie geweest, zeker na de ervaringen die ik zelf heb gehad bij het voeden van mijn 4 dochters. Al langere tijd had ik de wens om de opleiding tot lactatiekundige te gaan volgen, omdat ik merkte dat mijn kennis over borstvoeding vooral was gebaseerd op de ervaringen die ik had als vroedvrouw en moeder. Ik heb ervaren wat het je als vrouw/moeder/gezin kan bieden als je je kind zelf kan voeden, hoe dat de band met je kind beïnvloedt, hoe het de ontwikkeling van je kind positief kan beïnvloeden en hoe het je als vrouw kracht kan geven als je ziet dat je kind groeit en ontwikkeld o.a.door de voeding, de warmte en de binding die jouw lichaam je kind kan geven.

Ik had het gevoel dat ik vrouwen meer wilde bieden/ondersteunen, maar dat mijn kennis te kort schoot.
Sinds 2003 zit ik in het borstvoedingsoverleg van de verloskundige kring Arnhem eo. Dit is een groep verloskundigen die zich bezig houdt met het ontwikkelen van protocollen en richtlijnen rondom het geven van borstvoeding door de verloskundige praktijken. Sinds 2009 neem ik deel aan het Regionaal Overleg Borstvoeding(ROB) een groep zorgverleners (kraamzorginstellingen, verloskundigen, STMG, verpleegkundigen van kraamafdeling en kinderafdeling van de locaties van ziekenhuis Rijnstate) uit Gelderland die samen streven naar het optimaliseren van de begeleiding rondom borstvoeding door de verschillende hulpverleners. In 2015 is deze samenwerking overgegaan in de werkgroep borstvoeding van het VSV (verloskundig samenwerkingsverband) Arnhem e.o.(vsv arnhem eo.)

In 2011 heb ik de opleiding tot lactatiekundige afgerond aan de hoge school Utrecht en ben sinds oktober 2011 officieel lactatiekundige IBCLC. Ik ben sindsdien ook lid van de NVL.
Ik zie dat veel ouders in de huidige tijd met zijn overvloed aan kennis en informatie worstelen om goede keuzes te maken. Daarnaast merk ik dat de verwachtingen van de sociale omgeving tegenstrijdig zijn aan de behoeften van een pasgeboren baby. Ik wil als vroedvrouw en lactatiekundige graag informatie verstrekken en hulp bieden bij vragen en problemen aan ouders, zodat zij goed geïnformeerd zijn en naar eigen inzicht keuzes kunnen maken.