Lactatiekundige

Wat is een lactatiekundige?

Een lactatiekundige is een zorgverlener (verpleegkundige, verloskundige, kraamverzorgster e.a.) die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van zorg voor een borstvoedende moeder en haar baby. Lactatiekundige zorg is geen vervanging van overige gezondheidszorg, maar een aanvulling op de zorg.

Wat is een lactatiekundige IBCLC?

Lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is een redelijk nieuwe beroepsgroep in Nederland. De titel IBCLC geeft de garantie dat een lactatiekundige een gedegen opleiding heeft gehad en is gecertificeerd door de internationale raad (IBLCE= international board of lactation consultant examiners).

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lactatiekundige zorg de kosten in de gezondheidszorg significant verminderd door een verlaging van ziekte bij zowel moeder als kind.

Waarom hulp van een lactatiekundige?

lactatiekundigeVroeger, toen vrijwel alle moeders borstvoeding gaven was er volop steun en ervaring vanuit de eigen omgeving voor jonge moeders. Dit veranderde toen steeds minder vrouwen borstvoeding gingen geven. Wanneer je nu graag borstvoeding wilt geven, maar tegen kleine of grotere problemen aanloopt, zijn de adviezen uit je eigen omgeving en zelfs die van de zorgverleners om je heen (huisarts, verloskundige, kraamverzorgster) niet altijd toereikend. Een lactatiekundige kan je vanuit haar specialisme verder helpen en vaak voorkomen dat je vroeger met borstvoeding moet stoppen dan je eigenlijk zou willen.

Wie ben ik en wat kan ik voor u betekenen?

Mijn naam is Liesbeth de Bruijn, ik ben sinds 1992 verloskundige en werk sinds 2001 als verloskundige bij verloskundigen praktijk PUUR vroedvrouwen. Oktober 2011 ben ik afgestudeerd als lactatiekundige IBCLC, en sinds 1 april 2012 is “lactatiekundige praktijk PUUR, begeleiding, advies en ondersteuning bij borstvoeding” geopend. Ik begeleid, naast mijn werk als vroedvrouw, ouders en kinderen bij (het geven van) borstvoeding.

De geboorte van een kind is een grote verandering in je gezinsleven, jullie gezin komt in een stroom van ontwikkelingen. Je wordt in deze periode overladen met te maken keuzes en een stortvloed aan adviezen en informatie. Dit maakt het er niet altijd makkelijker op. Als lactatiekundige kan ik informatie aanreiken die jou in je kracht als ouder ondersteunt en jullie kennis over de ontwikkeling van je baby vergroot.

Borstvoeding is het natuurlijk vervolg op een zwangerschap. Meestal gaat dit vanzelf, maar soms kan het zo zijn dat ondanks goede voorbereiding de algemene adviezen van jullie begeleiders (verloskundige, kraamverzorgster, wijkverpleegkundige) er problemen ontstaan. Hulp van een lactatiekundige kan dan nodig zijn. We zoeken samen naar een oplossing die is toegespitst op jullie persoonlijke situatie en/of behoefte.